8 augustus 2016

Werkwijze

Intake:

Na de kennismaking volgt er een intake gesprek, dit is met beide ouders. Vooraf krijgt u een intake vragenformulier toegestuurd met vragen over uw kind. Deze graag terug sturen voor het intakegesprek.

In het intakegesprek vertellen jullie mij het (levens)verhaal van je kind, waar maken jullie je zorgen om, waar heeft het kind zelf last van, wat hebben jullie al gedaan. En wat willen jullie samen met je kind bereiken.

Sessies:

Na de intake maken we een aantal afspraken voor je kind, maximaal 5, waarin we aan de slag gaan met de hulpvraag. Vraag van je kind is altijd het uitgangspunt. Vaak maken we in begin elke week een afspraak waarna we al snel zullen overgaan naar 2 of 3 wekelijks.

Oudergesprek;

In het oudergesprek bespreken we de veranderingen die er plaats hebben gevonden thuis en of op school. Ook kijken we waar je kind nog ondersteuning in nodig heeft. Soms kan een andere invulling van je ouderrol gewenst zijn of is een gesprek op school zinvol. Deze kunnen we dan eventueel voorbespreken.