12 februari 2016

Faalangsttraining

Wat is faalangst?

Faalangst is de angst om iets niet goed te doen, waarbij de angst als het ware de baas wordt in wat je wel of niet doet. Je kind zal door de stress minder doen en presteren en vaak veel bevestiging vragen.

Kijkt je kind ook eerst naar hoe anderen iets doen en wil je kind vooral niet opvallen. Of misschien laat je kind juist aandachtszoekend gedrag zien, om zijn onzekerheid niet te hoeven voelen, denkt aan de clown uithangen of boosheid.

Kinderen met faalangst denken soms dat ze de enige zijn, maar één op de tien kinderen heeft echter last van faalangst. Deze wetenschap is vaak al fijn en steunend. En je kan er wat aan doen!

De faalangsttraining bij Kicoja start met een intakegesprek en dan volgen er zeven individuele sessies. De training is onder andere gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. In overleg kan besloten worden of er meer of minder sessies nodig zijn. Tussendoor is er een oudergesprek.

Je kind leert om niet helpende gedachten op te sporen en deze helpend te maken. Angst is een gevoel en het kind leert naar zijn gevoel te kijken, te herkennen, te aanvaarden en te laten gaan. Ontspanningsoefeningen en visualisaties worden hiervoor ingezet.

Voor ouders

Je kind helpen bij het omgaan met faalangst. Het zelfvertrouwen van je kind vergroten door op een positieve manier te kijken naar wat er wel goed gaat en hier feedback op geven. Hoe je dat kan doen zal in het oudergesprek besproken worden. En ouders kunnen laten zien dat zij ook wel eens fouten maken en hoe zij hiermee omgaan, zonder dezelfde oplossing van je kind te verwachten.

Wat heeft je kind nodig om om te kunnen gaan met faalangst?

Een kind moet weten dat het baas is in eigen hoofd. Leren ontspannen, hoe herken ik mijn angstsignalen, anders denken, trots zijn op kleine stapjes, leren relativeren.

In deze training wordt gewerkt aan deze vaardigheden door middel van gesprekken, creatieve oefeningen, rollenspellen (onder andere met situaties uit hun dagelijks leven), lichaamsgerichte oefeningen en oefeningen voor thuis.

 

 

Een kind met faalangst kan last hebben van:

 • buikpijn
 • hoofdpijn
 • misselijkheid
 • zich ongelukkig voelen
 • negatief denken
 • zweten
 • weinig zelfvertrouwen
 • slecht slapen
 • moeite om vrienden te maken of te houden
 • veel om bevestiging vragen
 • clownesk gedrag
 • boosheid
 • extra veel tijd aan het werk besteden
 • succes aan anderen of het werk toeschrijven (het was een makkelijke opdracht)
 • falen aan zichzelf toeschrijven

Wat levert het op:

 • rustig kunnen ademhalen en ontspannen
 • anders leren denken
 • nee durven zeggen
 • gevoelens kunnen aangeven en ermee omgaan
 • hulp vragen
 • probleemoplossingsvaardigheden
 • complimenten geven aan zichzelf