12 februari 2016

Faalangsttraining

Wat is faalangst?

Faalangst is de angst om iets niet goed te doen, waarbij de angst als het ware de baas wordt over wat je wel of niet doet. Dit geeft je kind stress en zal door de stress minder doen en presteren. Onzekerheid neemt toe.

Faalangst is niet altijd meteen duidelijk. Kijkt je kind eerst naar hoe anderen iets doen en of wil je kind vooral niet opvallen. Of misschien laat je kind juist veel aandachtszoekend gedrag zien, om zijn onzekerheid niet te hoeven voelen, denk aan de clown uithangen of veel boosheid laten zien.

Kinderen met faalangst denken soms dat ze de enige zijn, maar één op de tien kinderen heeft echter last van faalangst. Deze wetenschap is vaak al fijn en steunend. En nog fijner, je kan er wat aan doen!

De faalangsttraining bij Kicoja start met een intakegesprek en dan volgen er zeven individuele sessies. De training is gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie. In overleg kan besloten worden of er meer of minder sessies nodig zijn. Tussendoor is er een oudergesprek.

Je kind leert om niet helpende gedachten op te sporen en deze helpend te maken. Angst is een gevoel en het kind leert naar dit gevoel te kijken, te herkennen, te aanvaarden en weer te laten gaan. Ontspanningsoefeningen en visualisaties worden hiervoor ingezet.

Voor ouders

Je kind helpen bij het omgaan met faalangst. Het zelfvertrouwen van je kind vergroten door  te kijken naar wat er wel goed gaat. En hierop feedback geven op een manier die wel effect heeft. Hoe je dat kan doen zal in het oudergesprek besproken worden. Ook je voorbeeldfunctie als ouders komt aan bod, hoe ga je hiermee om en wat zijn je verwachtingen.

Wat heeft je kind nodig om om te kunnen gaan met faalangst?

Een kind mag leren dat het baas is in eigen hoofd.

Leren ontspannen is heel belangrijk!

Hoe herken je angstsignalen?

Anders denken hoe doe je dat?

Trots zijn op kleine stapjes.

Leren relativeren.

Dit zijn vaardigheden die je helpen om van je faalangst af te komen.

In deze training wordt hieraan gewerkt door gesprekken hierover, creatieve oefeningen, rollenspellen (onder andere met situaties uit hun dagelijks leven), lichaamsgerichte oefeningen en oefeningen voor thuis.

 

 

Een kind met faalangst kan last hebben van:

 • buikpijn
 • hoofdpijn
 • misselijkheid
 • zich ongelukkig voelen
 • negatief denken
 • zweten
 • weinig zelfvertrouwen
 • slecht slapen
 • moeite om vrienden te maken of te houden
 • veel om bevestiging vragen
 • clownesk gedrag
 • boosheid
 • extra veel tijd aan het werk besteden
 • succes aan anderen of het werk toeschrijven (het was een makkelijke opdracht)
 • falen aan zichzelf toeschrijven

Wat levert het op:

 • rustig kunnen ademhalen en ontspannen
 • anders leren denken
 • nee durven zeggen
 • gevoelens kunnen aangeven en ermee omgaan
 • hulp vragen
 • probleemoplossingsvaardigheden
 • complimenten geven aan zichzelf