12 februari 2016

Zelfbeeldtraining, werken aan je zelfvertrouwen

De training is voor kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar die een negatief zelfbeeld hebben.

Ieder kind, jongere (en volwassene) denkt wel eens negatief over zichzelf, dat hoort er gewoon bij. Als dit negatieve denken een onderdeel wordt van het leven en het zelfvertrouwen is hierdoor ver te zoeken, wil je hier graag verandering in zien. Je gunt het een ieder, genieten van het leven en na een tegenslag ook weer de mooie dingen leren ontdekken. Lukt dit nog niet, dan is het wellicht nu de tijd om in actie te komen. Ik geloof erin dat deze training je gaat helpen, je gaat zelf aan de slag met het beeld dat jij hebt, het is tenslotte jouw zelfbeeld.

In de training leer je positiever over jezelf te denken door meer aandacht aan de talenten van jezelf te besteden. Je leert een positieve herinnering op te roepen waar je mee aan het werk gaat. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een positieve en krachtige lichaamshouding, visualisaties, muziek en zelfspraak. Ook wordt gewerkt met creatieve doe opdrachten.

De training bestaat uit zeven individuele sessies, met de nadruk op het richten van de aandacht naar positieve onderwerpen, zodat het kind ook makkelijker aan eigen positieve eigenschappen aandacht leert geven. Kinderen krijgen een eigen werkboek, waarin ook dingen worden uitgelegd.

De thuisomgeving kan een belangrijke rol vervullen in het vergroten van dit zelfvertrouwen. Door aandacht te hebben voor, en soms samen te doen, van de thuisopdrachten uit het werkboek, zal het effect van het groeiende zelfvertrouwen toenemen. En voor ouders is het vaak leuk om te volgen wat er in de training gedaan wordt.

Wat komt er aan bod:

  • herken je negatieve en positieve gedachte
  • waar ben jij goed in
  • positieve herinneringen
  • jezelf een compliment geven
  • compliment ontvangen
  • mijn positieve houding
  • EHBO bij weinig zelfvertrouwen