12 februari 2016

Oudergesprekken

Gesprekken bij individuele coaching:

Natuurlijk worden ouder(s) er ook bij betrokken als kinderen worden gecoacht bij Kicoja.

Na maximaal 5 sessies met je kind plannen we een oudergesprek, eerder indien wenselijk. Hierin bespreken we hoe het gaat met het kind thuis en op school. Daarnaast bespreken we hoe het is met jullie als ouders, wat raakt er bij jullie het meest en waar en hoe kunnen jullie je kind het beste ondersteunen,

Tussendoor vindt vaak een korte terugkoppeling plaats, bijvoorbeeld als het kind wordt opgehaald.

Het coachen van kinderen vergt een aanpak op maat; geen confectiepak, maar een maatpak. Dat betekent met aandacht meten, passen, bijstellen, bewonderen, aanpassen, weer meten enz., net zolang totdat we een pak hebben waarin het kind zich goed, blij en trots voelt. Het is daarom vooraf lastig te zeggen hoe lang een traject duurt, de ervaring leert dat dit tussen de 5 en 15 sessies is.

Gesprekken ouders:

Ook is het mogelijk om met ouders alleen te werken. Bijvoorbeeld bij hele jonge kinderen, of kinderen die echt niet willen, maar je als ouder wel behoefte hebt aan een steuntje in de rug.

Een opvoedopstelling behoort dan tot de mogelijkheden. Ook samen kijken wat het gedrag van je kind te vertellen heeft, waar ligt de behoefte en waar kan het eventueel anders. Als je blijft doen wat je deed, blijf je krijgen wat je kreeg. Samen kijken we naar mogelijkheden.